Communicatie van groot belang
In onze missie benoemen wij het al wij willen de klant leren kennen, weten waar hun behoefte ligt qua kinderopvang en omdat dat te kunnen is de communicatie tussen de klant, de leidsters en de organisatie van groot belang. Wij zullen er dan ook alles aan doen om het contact goed te laten verlopen. Hoe? Dat leest u hieronder:

Uitwisselen van informatie
Ouders en leidsters delen de zorg voor het kind en het is daarom belangrijk dat informatie in een sfeer van vertrouwen uitgewisseld kan worden. Een goede communicatie is hierbij belangrijk. Respect voor elkaar, elkaars mening, visie en achtergrond vormen hierbij de basis. Wij hechten veel waarde aan een goede, zorgvuldige en regelmatige informatieuitwisseling.

Bij het brengen van uw kind vragen de leidsters aan u hoe het met uw kind gaat en/of er bijzonderheden zijn. Informatie die u geeft over uw kind is waardevol. Wanneer een kind bijvoorbeeld slecht geslapen heeft kan hij/zij overdag stiller zijn of sneller vermoeid raken. Wanneer de leidsters hiervan op de hoogte zijn, kunnen zij goed inspelen op dit situatie.

Contactmomenten
Op een dag zijn er een tweetal vaste contactmomenten waarbij informatie uitgewisseld wordt tussen de ouders en de leidsters. Zo is er de overdracht bij het brengen. U vertelt dan de bijzonderheden over uw kind. Komt u uw kind aan het einde van de middag halen, dan doet de leidster een overdracht naar u toe.

Is uw kind net ziek geweest of had uw kind moeite bij het afscheid nemen, dan kunt u altijd tussendoor contact opnemen met de leidsters om te vragen hoe het met uw kind gaat. Zo kunt u met een gerust hart aan het werk. 

Op welke wijze communiceren wij met u?
Vanuit Kindercentrum WereldKids ontvangt u ieder kwartaal een nieuwsbrief, per mail. De nieuwsbrief bevat actuele informatie, branch gerelateerde informatie, informatie over de acitiviteiten die gepland staan op de groepen en nog veel meer.

Volg ons op Facebook en u blijft op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen. Ook op onze homepage van onze website plaatsen wij nieuws vanuit de organisatie.

 

Go to top