Onze leidsters; 'de kracht van Kindercentrum WereldKids'
Ons team bestaat uit de meest professionele, liefdevolle en toegewijde leidsters, die passie hebben om met kinderen te werken. Naast dat de leidsters de benodigde papieren op zak hebben en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), kijken wij verder dan dat.

Wie is de persoon achter de leidster en wat zijn haar kernkwaliteiten en hoe kan Kindercentrum WereldKids dit binnen haar organisatie inzetten zodat de leidster op de juiste plek met plezier werkt.

Om te kunnen werken in de kinderopvang moeten de medewerkers beschikken over een diploma op minimaal MBO-3 niveau. De opleiding moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Wij controleren of de opleiding voldoet om als leidster in de kinderopvang te mogen werken. De CAO Kinderopvang is voorzien van een lijst met gekwalificeerde opleidingen. Wij toetsen of de gevolgde opleiding in deze lijst is opgenomen. Wij streven er naar om een gezonde mix te vinden in ons medewerkersbestand tussen MBO en HBO opgeleide medewerkers.

Wij hebben geen beroepskrachten in opleiding. Er zijn wel regelmatig stagiaires aanwezig op de groepen die door onze medewerkers worden begeleid. Onze locaties zijn geaccrediteerd door Calibris als opleidingsinstituut. De medewerkers die stagiaires begeleiden zijn hier specifiek voor getraind. Ook alle stagiaires dienen voorafgaand aan de stageperidoe te beschikken over een geldige VOG.

Selectieprocedure
Geschikte sollicitanten krijgen altijd één of meerdere gesprekken met de (locatie)managers om vervolgens een dag mee te lopen op de locatie. Zo krijgt de sollicitant een goed beeld waar Kindercentrum WereldKids voor staat en hoe wij dit in de praktijk willen uitvoeren. Ook wij krijgen een goed beeld of de sollicitant past bij onze organisatie.

Zodra de gesprekken en het meelopen succesvol zijn volbracht en wij de VOG van de sollictant in goede orde hebben ontvangen, net zoals twee referenties, kan de sollicitant op een groep van Kindercentrum Wereldkids werken.

Het team achter de leidsters
De taak van het team achter de leidsters is te zorgen dat de leidsters alle aandacht hebben voor de kinderen op de groepen. Bij Kindercentrum WereldKids op kantoor werken vijf locatiemanagers, een pedagogisch manager, een facility medewerker, een personeelsadviseur, twee planningsmedewerkers en een operationeel directeur.

Locatiemanagers
Binnen Kindercentrum WereldKids werken vijf locatiemanagers. Zij zijn eindverantwoordelijke voor de dienstverlening op de locaties. Daarnaast zijn zij naast de leidsters hét gezicht van de locaties en het aanspreek punt voor de ouders.

          José Schutman          Sanne Vizee          Kopie van Marijke Bouma 
                             Jose                                             Sanne                                 Marijke   

                                   Nadia          
                                                        Nadia                                      Annemieke   

 

Go to top